Grafik tasarım, renklerin dili, anlamları ve dahası önemi üzerine kuruludur.

Sizlere renklerin dili ve anlamlarından söz edeceğiz. Markalar açısından renklerin önemini aktarmaya çalışacağız.

Renklerin Anlamları, Önemi, Dili ve Görsel İletişimdeki Yeri

Her rengin, başlı başına bir anlam taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak, özellikle grafik tasarım sanatında ya da görsel iletişim tasarımında renkler, özel bir anlam ihtiva eder.

Diğer bir ifadeyle, bir marka oluşturulurken, marka sahibinin ya da marka tasarımını yapan grafik tasarımcının zevkinden bağımsız, marka ile birbirini bütünleyecek renk ya da renklerin seçilmesi gerekmektedir.

Burada öznel zevklerimiz ya da beğenilerimizin pek de bir önemi yoktur.
Zira, renklerin anlamları ve içerikleri markalara yön verir ya da vermelidir.

Renklerin Anlamları ve Marka Kullanım Alanları

Sizlere kısa kısa, sıkmadan, yormadan ve açık bir biçimde renklerin anlamlarından ve dahası markalarda nasıl kullanıldıklarından, kullanım alanlarından söz etmeye çalışacağız.

Siyah

Siyah renk, genel anlamda, duygusallığı, hüznü ve korkuyu anlatır.
Tüm bunlardan bağımsız olarak asil bir renk olan siyah, marka iletişiminde ve markaların kurumsal kimliklerinde de sıklıkla kullanılır.
Ciddi, kurumsal ve büyük markalar genellikle siyahı tercih ederler.

Kırmızı

Kırmızı renk, Türk Milleti’nin, milletimizin, en sevdiği renklerin başında gelmektedir. “Kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun” ya da “Türk’ün aklı aldadır” sözlerinin temelinde, gerek milletçe kırmızıya olan düşkünlüğümüz; gerekse kırmızı rengin canlılığı, dikkat çekiciliği ve albenisi yatmaktadır.

Gerek dünya markaları ve gerekse ülkemizdeki markalar logolarında, kurumsal kimliklerinde, hemen hemen tüm görsel tasarımlarında kırmızı rengin gücünden, dikkat çekiciliğinden ve markaya olan katkısından yararlanırlar.

Yiyecek, içecek (gıda) sektörü başta olmak üzere, hemen pek çok sektörde kırmızı renk kullanılır.

Asil bayrağımız başta olmak üzere, kırmızı rengin varlığı marka iletişiminde de ağırlıklı olarak hissedilir.

renklerin-dili-ve-anlamlari
Sizlere renklerin dili ve anlamlarından söz edeceğiz. Markalar açısından renklerin önemini aktarmaya çalışacağız.

Mavi

Mavi renk ve diğer tonları (lacivert vb.) yeryüzünün ana renklerinden birisidir. Denizler, sular, göller, akarsular, gökyüzü ve doğada pek çok şeyin rengi mavidir.

Bu haliyle mavi sonsuzluğu, uçsuz bucaksız oluşu ve huzuru simgeler.
İnsanlardaki psikolojik etkilerinin en önemlisi “sakinlik” ve “güven” hissidir.

Dolayısıyla mavi, özellikle “güven” telkin etmek isteyen markaların logolarında ve tasarımlarında marka iletişimcileri tarafından kullanılmaktadır.

Tıp ya da sağlık sektörü, sigorta şirketleri başta olmak üzere, hedef kitlesine “güven” telkin etmek isteyen kurum ve kuruluşlar mavi rengini tercih etmektedirler.

Diğer yandan mavi, huzurun, sakinliğin ve sonsuzluk hissinin bir temsilcisi olarak, özellikle turizm sektöründe, otellerde ve hatta butik pansiyonların dahi logolarında kullanılabilmektedir.
Grafik tasarımda mavi, en az kırmızı kadar önemli ve değerli bir renktir.

Yeşil

Maviden sonra, dünyada ve doğada en fazla bulunan ikinci renk yeşildir. Yeşil doğanın rengidir. Ağaçlar, yapraklar, tarlalar, bitkiler ve doğanın önemli bir bölümünü yeşil renk oluşturur.

Yeşil doğanın, yeniden uyanışın ve var oluşun rengidir. Dolayısıyla insanları, bir yenilenme, bir tazelenme ve yeniden uyanış duygularına gark eder.

Bu yönüyle yeşil, grafik tasarımda ve marka iletişiminde, doğal ürünler başta olmak üzere, sağlık sektörü ve gıda sektöründe de sıklıkla kullanılır.

Yeşil renk, baharın, canlılığın ve yeniden uyanışın bir temsilcisi olması dolayısıyla, insanlarda “yaşam isteği” ve “enerji” yaratır.

Mor

Mor, lüksün, ihtişamın ve soyluluğun simgesidir.
Lüks tüketim malzemeleri başta olmak üzere, mor özellikle kadınların tercih ettiği markalarda sıklıkla kullanılır.

Sarı

Sarı, doğada sık bulunan bir renktir. Güneşi, canlılığı ve enerjiyi temsil eder.

Ancak, marka iletişimi ve görsel iletişimde sarı rengi tek bir kelime ile özetlemek gerekirse; sarı renk ticaretin rengidir.

Taksiler, kiralama şirketleri, bankalar ve benzeri kuruluşları sarı rengin bu ticari özelliğinden yararlanırlar.

Kahverengi

Kahverengi, toprağın rengidir. Doğallığın, organik yaşamın ve tabiatın bir yansımasıdır.

Kahverengi, özellikle marka iletişiminde ve görsel iletişim tasarımında daha ziyade, tarım ile ilgili alanlarda kullanılmasının yanı sıra, özellikle renk açısından adını da borçlu olduğu “kahve” ve “içecek” sektöründe kullanılır.

Yerel markalarımız da dahil olmak üzere, dünya çapında pek çok kahve markası, logolarında, kurumsal kimliklerinde ve pek çok görsel tasarımlarında kahverengini kullanmışlardır.

Turuncu

Turuncu renk, gençliktir, enerjidir. İnsanlara enerjiklik ve yaşama sevinci verir.

Grafik tasarımda özellikle, gençlere yönelik ürün, hizmet ya da markalarda tercih edilen turuncu, dünya çapında pek çok markanın logolarında ve tasarımlarında yerini çoktan almıştır.

Hemen her marka tarafından kullanılan turuncu, özellikle hedef kitlesi gençler olan markalar tarafından tercih edilmektedir.

Sonuç

Grafik tasarım sanatı ya da görsel iletişim tasarımı açısından, her rengin mutlaka bir anlamı olmalıdır.

İçeriğimizin başında da belirttiğimiz üzere, bir renk, bir marka sahibinin hoşuna gidiyor diye ya da o markayı tasarlayan tasarımcı o renkten daha çok hoşlanıyor diye kullanılamaz, kullanılmamalıdır.

Her rengin bir kullanım yeri, bir kullanım alanı ve kullanılabileceği markalar vardır.

İlgili işe profesyonellikle yaklaşılmalı, renkler öznel ve kişisel zevklere göre kullanılmamalı, her renk ürüne, hizmete ya da markaya göre kullanılmalıdır.

Bilgi sanattır.
Saygıyla.